Motel Stari Hrast | Elegancija i Tradicija

Since 1967

Stari Hrast | Srpski jezik Stari Hrast | English Langauge

Rezervacija

 
                     

 

 


 

 
 
Motel Stari Hrast | Drvo Hrasta Staro Više od 600 godina, Simbol Motela Stari Hrast